Skip links

Lege oharrak

 

LEGE-OHARRA ETA PRIBATUTASUN POLITIKA 

 

IGMEZL LEGE-INFORMAZIOA

Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko 34/2002 Legean (aurrerantzean IGMEZL) xedatzen diren betebeharrei jarraikiz, LABAYRU FUNDAZIOAk adierazten du www.botaba.eus domeinua IFK: R4800525J eta helbidea, 48001 BILBOko (Bizkaia) Colon de Larreategi kalea 14, 2. esk. duen LABAYRU FUNDAZIOArena dela.

LABAYRU FUNDAZIOA Erakunde Erlijiosoen Erregistroan inskribaturik dagoela, 000174 zenbakiarekin.

LABAYRU FUNDAZIOAk ezin du bere gain hartu bere orrialdeetan agertutako informazioaren erabilera okerraren, desegokiaren edo ez-legezkoaren ondoriozko erantzukizunik.

Legeak ezarritako mugekin, LABAYRU FUNDAZIOAk ez du bere gain hartuko Interneteko bere orrietan jasotzen diren datuen edo informazioen egiazkotasunik, osotasunik, gaurkotasunik eta zehaztasunik ezaren ondoriozko erantzukizunik. LABAYRU FUNDAZIOAren Interneteko orrietako edukia eta informazioa euren lanbiderako behar bezala kualifikatuta dauden profesionalek landutakoak dira. Hala ere, edukiek eta informazioak ez dute aipatutako elkartea lotzen, eta ez dira berez inolako iritzi edo legezko aholkurik; informatzeko eta zabalkunderako zerbitzua baino da.

LABAYRU FUNDAZIOAren Interneteko orriek beste gune batzuetarako estekak eduki ditzakete. Beraz, hirugarrenen orrietan ager daitekeen edukiagatiko erantzukizunik ezin du bere gain hartu. Webgune honetan dauden testu, irudi, soinu, animazio, software eta gainerako eduki guztiak LABAYRU FUNDAZIOArenak edo haren lizentziadunenak dira. Edozein transmisio, banaketa, lagapen, erreprodukzio, biltegiratze edo komunikazio publikoko ekintzak, osorik nahiz zati batean izan, LABAYRU FUNDAZIOAren esanbidezko adostasuna behar du.

DATU PERTSONALEN BABESA

Datu pertsonalak babesteko araudia dela bide, jakinarazi nahi dizugu ohar honetan ager daitezkeen zure datuak “Kontaktuak” izeneko eta LABAYRU FUNDAZIOAren (R4800525J eta Entitate Erlijiosoen Erregistroan inskribatua) ardurapeko fitxategiari atxiki zaizkiola. 

Tratamendu horren xedea agendetako nahiz posta elektronikoko kontaktuen kontrola eta kudeaketa dira, haien eskaerei arreta egiteko. Datu horiek ez dizkiogu beste inori emango, eta hartu ziren xedea betetzeko ezinbesteko edo legezko diren bitartean gordeko ditugu. 

Aipatutako legerian xedatzen denari jarraikiz, emandako onespena ezetsi ahal izango duzu, bai eta datuak atzitzeko, zuzentzeko edo ezabatzeko, tratamendua mugatzeko edo haren aurka egiteko eta datuen eramangarritsunerako eskubideak erabili ere. Eskubide horiek erabiltzeko Colon de Larreategi kalea 14, 2. esk., 48001 BILBAO helbidera joan behar da, edo bestela, mezu elektroniko bat bidali beharko da honako helbide honetara: labayru@labayru.eus 

 

JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

Webgune hau LABAYRU FUNDAZIOArena da. Webgune honen, bertako orrien, pantailen, bertako informazioaren, itxuraren eta diseinuaren eta bertatik LABAYRU FUNDAZIOAren sozietate atxiki eta/edo haren mendekoen edozein webguneetara lotutako esteken jabetza intelektualeko eskubideak, eta ustiaketa eta erreprodukzio eskubideak LABAYRU FUNDAZIOArenak dira, baldin eta espresuki beste zerbait adierazten ez bada. 

Webgune honetan agertzen edo eskaintzen den edozein izendapen, diseinu eta/edo logotipo, produktu edo zerbitzu LABAYRU FUNDAZIOAk, berari atxikitako edo/eta bere mendeko sozietateek edo hirugarrenek behar bezala erregistraturiko markak dira. 

Marka horiek bere legezko titularrak ez diren beste pertsona batzuek behar ez bezala eta esanbidezko adostasunik gabe erabiltzea salaketa baten xede izan daiteke, eta Espainiako eta/edo erkidegoko ordenamendu juridikoan dauden legezko bitarteko guztiak erabiliz jazarri ahal izango da.

Hirugarrenen jabetza eta marka eskubideak behar bezala azpimarratuta daude, eta gune honetan sartzen den orok errespetatu behar ditu, eta ez da LABAYRU FUNDAZIOAren erantzukizuna izango ERABILTZAILEAk egin dezakeen erabilera, erabiltzailearena berarena izango baita erantzukizun guztia.

Erabilera pertsonal eta pribaturako soilik kopia edo inprima daitezke webgune honetako edukiak. Debekatuta dago webgune honetako informazioa, edukia edo oharrak erreproduzitzea, transmititzea, aldaraztea edo ezabatzea LABAYRU FUNDAZIOAren aldez aurreko eta idatzizko baimenik gabe.

LABAYRU FUNDAZIOAk ez die erabiltzaileei transferitzen bere softwarearen jabetza. Erabiltzailea softwarea grabatzen den euskarriaren jabea da. LABAYRU FUNDAZIOArenak dira jabetza intelektual eta industrialeko eskubide guztiak, softwarea barne. Erabiltzaileak softwarea webgune honetatik bere terminalera transferitzen badu, ezin izango du aztertzeko disekzionatu ez deskonpilatu, ez eta jatorrizko bertsioaren kodea edo haren lengoaia beste kode edo lengoaia batera itzuli ere.

 

APLIKAGARRIA DEN LEGERIA ETA JURISDIKZIOA 

Honako baldintza orokor hauek Espainiako legeriak artezten ditu, eta haien interpretazioak, aplikazioak eta betearazpenak eragin ditzaketen auzi guztietarako eskumena Espainiako Auzitegiek eta Epaitegiek dute. ERABILTZAILEAK, lege-ohar honetan jasotzen diren baldintza orokorrak onartzen dituenez, espresuki uko egiten dio indarrean dagoen Prozedura Zibilaren Legearen aplikazioagatik legokiokeen edozein forori.

 

ADIN TXIKIKO BATEN AHOTSA HARTZEKO ETA HEDATZEKO BAIMENA

XXXXXXXXXXXXXXXXXX jaunak/andereak, XXXXXXX zk.dun NA duenak, beraren izen eta ordezkaritzan edo XXXXXXXXXXXXXXXXren legezko tutore den aldetik, onartu egiten du goian aipatutako adin txikikoak  LABAYRU FUNDAZIOAk (IKF: R4800525J) egingo dituen unitate didaktikoen lanketan parte hartzea, hitzartutako baldintzetan, eta aplikagarria den legeriaren arabera, ahotsa jite pertsonaleko datua denez, honako baimen hau sinatzen du.

Egintza honen bidez, adostasun adierazi eta nabaria ematen du LABAYRU FUNDAZIOAren proiektu horren lanketan parte hartzen duen adin txikikoaren ahotsaren grabazioa proiektu horretan  erabiltzeko; honako hau izanik baimen horren froga irmoa eta baimen hau emateko behar besteko ordezkagarritasuna duelako aitorpena.

Hori guztia Jite Pertsonaleko datuen babeserako 15/99 Lege Organikoan eta hura garatzen duen eta 1720/2007 Errege Dekretuak onartutako Araudian xedatzen denari atxikita.

Eta jakitun da datuen babesari buruzko araudian aurreikusten den bezala, bere datuak eta adin txikikoarenak (identifikaziokoak eta ahotsari dagozkionak) LABAYRU FUNDAZIOAren erantzukizunpeko fitxategi bati atxikiko zaizkiola, eta haietara iristeko, zuzentzeko, ezeztatzeko edo haiei uko egiteko eskubidea duela LABAYRU FUNDAZIOAREN aurrean (Colon de Larreategi kalea 14, 2. esk., 48001 BILBAO-BIZKAIA).

Modeloa adingabea bada 2 gurasoek edo tutoreak bete beharko dituzte datuak. Kasu honetan adingabearen izen-abizenak eta NAN zenbakia zehaztu hurrengo lerroan.

Izen-abizenak:………………………………………………………..NAN: …………………………………..

Argazki saioa modeloa, argazkilaria eta Labayru Fundazioaren onespenarekin burutu da.

Argazkiak ________ erabilpen editorial zein publizitariorako izango dira

Modeloari bere argazkiak bidaliko zaizkio bere erabilera pertsonalerako, kalitate altuko JPG artxibotan emailez bidaliko zaizkiolarik.

Argazkilariak eta Labayru Fundazioak bere promoziorako erabil ditzazkete irudi hauek.

Aurreko guztia, Ohorerako eskubidearen eta Norbere eta Familiaren intimitatea izateko Eskubidearen Babes Zibilari buruzko 1/1982 Lege Organikoari jarraikiz, Jite Pertsonaleko Datuen Babesari buruzko 15/99 Legeak ezartzen duenarekin lotuta.

Eta jakitun da datuen babesari buruzko araudian aurreikusten den bezala, bere datuetara iristeko, zuzentzeko, ezeztatzeko edo haiei uko egiteko eskubidea duela Labayru Fundazioaren aurrean.

 

Top